Facebook

Megvan a véleményük

Naptár

szeptember 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Most olvassák

A Facebookon a Csepel Újságban
olvashatók cikkeink

Programkínáló

B u l v á r

A keresztény nemzeti foci születése - "Őrségváltás" a Magyar Labdarúgó Szövetségben - 1939

2019.06.23. 03:26 csú

mlsz-1939.PNG"Nyolcvan évvel ezelőtt, 1939. június 19-én a labdarúgás sorsát kiváltképp a szívén viselő nemzeti és keresztény kormány megmentette a magyar focit az abban uralkodó nemzetidegen és fajidegen kalmárszellemtől. Napra pontosan egy évvel azután, hogy a magyar labdarúgó válogatott világbajnoki döntőt játszott. Hóman Bálint kultuszminiszter javaslatára a belügyminiszter felfüggesztette az MLSZ önkormányzatát, és kormánybiztost nevezett ki Dr. Gidófalvy Pál személyében."

Az Országos Testnevelési Tanács megállapította, "hogy a legnépszerűbb magyar sportág vezetéséből hiányzik a céltudatos nemzetnevelő készség./.../ ...labdarúgásunk szelleme erősen

elüzletiesedett.../.../ a nemzetnevelésben hathatós tényező szerepére hívatott magyar labdarúgó sport vezetői közé nagy számmal kerültek be olyanok, akik 

a magyar ifjúság nemzeti szellemben való vezetésére nem alkalmasak./.../... a keresztény és nemzeti szellemű, de ugyanekkor sport szellemben és szakszerűségben is erős labdarúgószövetséget teljes átépítéssel vélte megteremthetni." (Friss Újság, 1939. június 20.)

A Játékvezetők Testületét, önkormányzatát is megszüntették, mivel sok volt benne a zsidó.

"...az az érzésünk, hogy nem sportpolitikai intézkedés történt, hanem a napi politika tört be a legnagyobb magyar sportszövetség életébe, mert eddig csak bizonyos oldalról hallottuk azt, hogy 'a magyar labdarúgósport és a keresztény középosztály között egyre jobban kimélyültek az ellentétek'. /.../ A játékosok bőrére, a sportérdekek megcsúfolásának árán sok politikai karrier lendült már a magasba... A magyar labdarúgás bomlása tovább tart majd és a napi politika jelszavai sem hatnak gyógyító balzsamként." Ezt jósolta a Népszava (1939. június 21.)

A labdarúgósport önkormányzatának felszámolásával a kormány a hozzá közelálló politikai erők követelésének tett eleget. Ezt követelte többek között a Magyarság is rögvest azután, hogy a tulajdonosa a nemzetiszocialisták kezébe adta a lapot. 

mlsz_2.jpgMagyarság, 1938. október 13.

A fenti cím és alcím alatt ez olvasható: "Ez a sportszervezet, amely Magyarország legnépesebb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó sportágát, a labdarúgást irányítja  mint a Magyarsághasábjain már többször megemlékeztünk róla  zsidó üzletemberekből álló klikk igazgatása alatt áll./.../ Az országos elnökség tagjai közül 23 szavazott. Ebből 9 volt zsidó, tehát az összes szavazatok 31 százaléka a faji összetartás alapján jött létre. Az alszövetségek részéről leadtak 87 szavazatot. Ebből 45 volt zsidó, tehát 52 százalék. A Nemzeti Bajnokság ott jelenlevő 31 egyesületéből 16-ot zsidó képviselt, tehát itt is több mint 50 százalék esett a zsidó szavazatokra./.../ 
... alkotmányos úton, tehát belülről ezt a rendszert nem lehet megbuktatni. Kormánybiztosnak kell jönni... így lehetne újjáépíteni keresztény nemzeti alapon a magyar labdarúgást." (Magyarság, 1938. október 13.)

Két héttel később "Szűnjék meg a zsidó futball-diktatúra!" címmel közöl cikket a lap, amelyben többek között a Játékvezetői Testület felszámolását követelik: "Ez a testület bírói díj címén sarcolja a magyar labdarúgást. Természetesen 80%-ban zsidók a tagok, ők vannak az élen is s kinézik fényes termeikből a kisebbségben lévő magyar bírákat. A magyar társadalom az OTT-tól várja, hogy ez a szellemi irányítás, ez a zsidó uralom megszűnjék, természetesen nem elég az, hogy a legfőbb vezetők diszkeresztények legyenek, minden fontos tisztségnél és irányító szerepnél gyökeres változást követelünk." (Magyarság, 1938. október 26.)

"mlsz_3.jpg


...végre 
az egyesületek vezető posztjairól azok az idegen elemek, amelyek nem nemzet szent ügyének, hanem mindenkor maguk sötét üzletének tekintették magyar Sportot, Lássák be, hogy amikor megtisztulni és megújulni akar az egész nemzeti élet, akkor magyarság nem tűrheti tovább, hogy sport legfontosabb területein azok vezessenek, akik nem sportolnak, hanem üzletelnek." (Hétfő, 1939. január 2.)

1939 májusának elején elfogadták a második zsidótörvényt, a hónap végén megtartották a kormányt megerősítő választásokat, s amikor véget ért a bajnokság, és a szurkolók közvetlen reakcióitól nem kellett tartani, végrehajtották, amire alkotmányos úton, mint fentebb olvashattuk, nem lett volna mód.

Dr. Gidófalvy, aki kinevezéséig a Délmagyarországi Labdarúgó Alszövetséget vezette kemény kézzel és ellentmondást nem tűrve, rapid módszerekkel igyekezett minél gyorsabban megteremteni a keresztény nemzeti foci feltételeit. Felszámolta az összes bizottságot, nem egyeztetett, nem konzultált, cselekedett. A fent idézett lapot lenyűgözte ez a stílus és ez a tempó:

mlsz_4.jpgHétfő, 1939. július 3.

"Ha az ember a Magyar Labdarúgók Szövetsége Vadász-utcai székházának folyosóira lép, nagy változásokat észlel. Sok az új arc, az eddigi sétálgatások helyett az ember sürgő-forgó csoportokat talál, 
és a legfeltűnőbb az, hogy egyáltalában nem lehet látni az összes jellegzetességekkel felruházott funkcionáriusokat. A belügyminiszter legutóbbi rendelkezése, amellyel a Labdarúgó Szövetség autonómiáját felfüggesztette, nagy változásokat hozott a magyar labdarúgáséletében. Eltűntek a bizottságok Az összes eddigi alkalmazottaknak felmondtak, a zsidóalkalmazottak teljesen eltűntek, a keresztények közül is csak az alkalmasakat és a rostán átszűrteket tartották meg. Az összes eddigi megválasztott tisztségek megszűntek és a volt tisztikar az újonnan kinevezett főtitkárnak és titkárnak már átadták hivatalukat. Az ügymenet így meggyorsult az eddigi 'bizottságosdi' megszüntetésével. (Hétfő, 1939. július 3.)

A játékvezetők nagy többségét is kirúgták, és gyorstalpalókon képeztek olyanokat, akik képesek keresztény nemzeti szellemben bíráskodni. "A tudatosan megszervezett zsidó faji alapon álló Játékvezetői Tanács egyik napról a másikra kimúlt. Arról nem emlékeznek meg — természetesen — /a zsidó lapok - Hacsa/, hogy milyen hallatlanul nagy átütő ereje van az új tanfolyamnak, s már eddig több mint nyolcszáz jelentkező igazolta le magát és vett részt országszerte a JT újjászervező munkájában. Természetesen 'a karaván tovább halad' s nemsokára megérjük azt, hogy keresztény magyar emberek vezetik a mérkőzést, akik sokkal jobban el fogják látni ezt a sokat kritizált posztot, mint a régi rezsim olykor-olykor irányítható emberei." (Magyarság, 1939. július 15.)

mlsz_5.jpg"Végleges harcot hirdetek a zsidó szellemiség ellen, amelyet minden vonatkozásban ki akarok irtani a magyar labdarúgásból, — mondotta többek közt, majd kijelentette, hogy ebben a munkájában a legnagyobb szeretettel és körültekintéssel viseltetik az egyesületek ■igazi érdekei iránt, ezért nyugodt lelkiisme- rcttel áll a bírálatok kereszttüzében." (Új Magyarság, 1939. november 17.)

Októberben megjelent rendelet szerint ezentúl csak zsidónak nem tekinthető személy kaphat sportoktatásra engedélyt. (Friss Újság, 1939. október 6.)

"Gidófalvy dr. tűrte, hogy a politizálás vádjával illessék, kemény és következetes maradt." (Új Magyarság, 1939. december 24.) Mert bizony voltak, akik nem átallották ezzel vádolni őt.

mlsz_6.jpg"Ma már a kor szellemének és az ország tökéletes többségének teljes megelégedésére működik az új MLSz és rövidesen elkövetkezik az önkormányzat visszaadásának Ideje, mert a régi rendszer hívei végleg elvesztették talajukat. A nagy siker nyomán önkéntelenül felvetődik az a kérdés, miért nem lehet a Magyar Ökölvívó Szövetséget, - a labdarúgás után legnépszerűbb sportágunk - vezetőségét is ugyanígy megszabadítani a zsidóktól?" (Függetlenség, 1940. április 19.)

Mielőtt azonban az MLSZ önkormányzatát helyreállították volna, még felszámolták az 1940-41-es bajnokság elején az MTK profi csapatát, a Hungáriát s egy évvel később magát az MTK-t is. Számos egyesületet megszüntettek, amelyek nem alakították át eléggé a vezetésüket keresztény-nemzeti szellemben. 

"Kövér könnycseppeket hullatnak a Hungária professzionista futballcsapat csendes kimúlása fölött azok, akik a 'kék-fehérek' együttesét a maguk külön büszkeségeként dédelgették s mint valami saját nemzeti ügyükként ünnepelgették a csapat egy-egy győzelmét. Természetesen ügyes célzások olvashatók a meghatott nekrológokban arra, hogy már labdát rúgni is csak azoknak szabad Magyarországon, akiknek rendezettek a felekezeti viszonyai./.../ Holott az igazság az, hogy a csapatnak nem volt elég pénze, anyagi gondokkal küszködött./.../ A Hungáriával nem volt baj mindaddig, amíg a labdarúgás kizárólag üzlet volt Magyarországon, még pedig nem is olyan rossz üzlet. A nehézségek csak akkor kezdődtek, amikor a kalmárszellemtől megtisztított MLSz nem engedte többé a boltosszempontokat érvényesülni és azt akarta, hogy ez a népszerű sportág valóban arra szolgáljon, amire természettől fogva való: a nagy magyar tömegek nevelésére./.../ Egy zsidó üzlettel kevesebb van Budapesten, de eddig az ilyesmiből nem volt szokás 'nemzeti' gyászt rendezni. (Új Magyarság, 1940. július 10.)

mlsz_7.jpgA Képes Sport (1940. szeptember 3.) azzal foglalkozott, hogy mi lesz a sorsa a Hungária két kiváló válogatott játékosának, Turay Józsefnek, a Suttyónak és Cseh II. Lászlónak, a Matyinak.

A Hungária felszámolásának költségeit is a klub legendás elnöke, a klubra (is) rengeteg pénzt áldozó filantróp, Brüll Alfréd fedezte, akinek az élete Auschwitzban ért véget.

A Magyarság 1941. április 3-án megvédeni kényszerül Dr. Gidófalvyt: "A nagy Apponyi kis fia a világégés kellős közepén esztendős hallgatás után jónak látta megpiszkálni Gidófalvy Pál életét. Mondanunk sem kell talán, hogy semmi alapja nem volt ennek a piszkálódásnak, mert a belügyminiszter nyomban válaszolt és megcáfolta a vádaskodásokat. Meg kell azonban állapítanunk, hogy azért túlozunk, ha azt állítjuk, hogy a liberális gróf úrnak semmi oka nem volt piszkálgatni Gidófalvyt. Nagyon is nagy oka volt rá. Tudnivaló, hogy ez a Gidófalvy Pál azalatt a másfél esztendő alatt, amióta a magyar labdarúgás élére került, kiszórta onnan az összes zsidókat, végzett egynémely betegeshajlamú zsidó vezetővel és kedvenceikkel. Legutóbb pedig a zsidó sport utolsó fellegvárában, az MTK-ban rendezett nagytakarítást."

A "nagy Apponyi kis fia" Apponyi Albert gróf gyermeke, Apponyi György gróf volt, aki 1919-ben igen aktívan támogatta Horthy oldalán az ellenforradalmat, ekkor azonban már a németellenes, legitimista és a polgári jogegyenlőséget támogató liberális képviselők közé tartozott. 1941. április 2-án interpellált a T. Házban szóvá téve, hogy Gidófalvy még főispáni titkárként nem számolt el bizonyos pénzekkel. Gidófalvy pedig azzal lett megvédve, hogy a kérdéses pénzösszegek már vissza lettek fizetve, az ügy el lett rendezve, ki lett vizsgálva, le lett zárva. Keresztes-Fischer belügyminiszter egyúttal azt is bejelentette, hogy már nem is vizsgálhatná Gidófalvy kormánybiztos tevékenységét, mert ő immár nem kormánybiztos, hanem a megtisztított és önkormányzati jogát visszanyert MLSZ megválasztott elnöke. Az is maradt 1944-ig.

mlsz_8.jpgApponyi György (jobboldalt) Bethlen Istvánnal beszélget a parlament folyosóján. 
(Képes Pesti Hírlap, 1935. november 9.)

Apponyi grófot 1944-ben letartóztatta a Gestapo. Mauthausenbe hurcolták, kiszabadulása után nem tért haza. Dr. Gidófalvyt kormánybiztosi tevékenysége miatt a háború után elítélte a népbíróság, viszont a pártállam az "antikapitalista", piac- és profizmusellenes sportszervezésben - edzőtáborozások, kiemelt sportkeretek, az üzemekre és hivatalokba épített csapatszervezés, totális szabadidő mozgalom - folytatta, amit ő elkezdett.

A bejegyzés trackback címe:

https://csepeliek.blog.hu/api/trackback/id/tr8214902602

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.